Privatlivspolitik

Når du besøger vores hjemmeside www.leadways.dk indsamler vi oplysninger om dig ved hjælp af cookies. Disse oplysninger indsamles ene og alene for at muliggøre tilpasning og optimering af vores hjemmeside.

Du kan dog sagtens undgå, at disse oplysninger indsamles. Dette ved at du sletter cookies på din computer (se guide her) og undlader fortsat brug af websitet. I det følgende vil vi uddybe og konkretisere, hvilke oplysninger og informationer der indsamles, deres formål og hvilke samarbejds/tredjeparter, der har adgang til dem.


1. Disse oplysninger indsamler vi
Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger, men derimod kun trafikdata, som IP-adresse, browsertyper, operativsystemer, søgeaktiviteter, besøgstidspunkter og domænenavn. Den data vi indsamler er aldrig baseret på specifikke personer. Dataen er dermed anonym og baserer sig på hvilke sider på hjemmesiden kunderne besøger, hvilke ydelser kunderne køber og hvilke indlæg de klikker på. Formålet med indsamlingen beror på muligheden for, at analysere trafikken på hjemmesiden, så vi kan optimere vores service og herigennem tilfredsstille vores kunder på bedst mulig vis.


2. Brug af cookies
www.leadways.dk anvender vi cookies til ovennænvte formål. En cookie er kort forklaret en lille tekstfil, der lagres i din browser, så vi kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de indeholder ikke virus. Vi gør brug af trackingcookies, da disse gør det muligt for os at skabe personaliseret indhold, hvorigennem vi kan opnå en mere målrettet markedsføringsindsats. De oplysninger vi indsamler behandles og analyseres udelukkende i Google Analytics og er udelukkende generelle oplysninger som køn, alder og geografi. Vi videregiver aldrig oplysninger til tredjepart.

2.1 Sådan sletter du cookies
Hvis du ønsker at undgå brugen af cookies, kan du til alle tide slette dem fra din browser. Du skal blot følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.2. Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.3. Det bruger vi cookies til på www.leadways.dk
Som beskrevet benytter vi cookies for at kunne tilpasse og målrette vores kommunikation. Vi indsamler generelle oplysninger, som ikke har til formål at identificere dig som privat bruger, men derimod at give os et overblik over vores kundegruppe. Opsummerende bruger vi oplysningerne til følgende:

Monitorering af hjemmesidens ydeevne og din brug af vores hjemmeside
Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af vores hjemmeside
Undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier.
Facebookaktivitet, så vi kan måle på de tal og statistikker, der kommer fra dette medie og herigennem målrette annoncer med udgangspunkt i disse.


3. GDPR
For at vi kan yde den service vi tilbyder, er det en nødvendighed, at vi kan indsamle data via kontaktformular, mail og telefon. I denne forbindelse indsamler vi nedenstående data:

E-mail
Fornavn

Vi indsamler ovennævnte kundedata med henblik på at holde styr på vores forespørgsler. Al data som vi indsamler i forbindelse med forespørgsler på ydelser, bliver opbevaret sikkert. Dataene opbevares på en krypteret computer, som har installeret både antivirus software og firewall. Det er kun ledelsen i Leadways, der har adgang og beføjelser til at håndtere denne data. Ved forespørgsel kan du sagtens bede os om at ovenstående data slettes. Såfremt du ikke indsender en forespørgsel om dette vil dataene automatisk blive slettet efter 5 år fra første registrering. Vi opbevarer udelukkende oplysninger, der er givet direkte samtykke til. Vi opbevarer ingen personfølsomme data og arbejder kun med oplysninger på personer, der er over 18 år.
Kontakt vores DPO ved anmodninger om sletning af oplysninger eller andre GDPR-relaterede forespørgsler.
Navn på Data Protection Operator: Mads Jensen (indsæt link til kontakt)


4. Personoplysninger
Ifølge persondataloven defineres personoplysninger, som alle slags informationer, der er personhenførbare. Oplysningerne skal altså kunne henføres til dig som en fysisk person. Når du gør brug af vores hjemmeside, behandler og indsamler vi denne form for oplysninger. Dette sker eksempelvis hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller udfylder vores kontaktformular.
For at konkretisere, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler, så drejer det sig om dit IP-nummer, din geografiske placering, et unikt ID og tekniske informationer omkring din computer, samt hvilke sider og undersider du klikker på. I tilfælde af køb af ydelser på hjemmesiden vil vi indsamle oplysninger som telefonnummer, adresse, e-mail og betalingsoplysninger. Dette dog kun, hvis du som kunde har givet aktivt og eksplicit samtykke hertil.
Formålet med indsamlingen af disse oplysninger begrundes i, at oplysningerne er nødvendige for, at vi kan levere den service der efterspørges, som eksempelvis at sende et nyhedsbrev.

4.1. Disse parter har adgang til data
De data vi indsamler om dig, kan ses og tilgås af medarbejdere i Leadways. Vi videregiver ikke persondata til tredjepart.
Data opbevares dog hos eksterne databehandlere, som Leadways har indgået databehandleraftaler med. Blandt disse kan nævnes:

Podio: Vores kontaktdatabase, hvor vi opbevarer alle oplysninger omkring kunders interaktion med Leadways
Economic: I E-conomic opbevarer vi al data til brug faktureringsøjemed (e-mail, navn, oganisation, titel/rolle)
Microsoft:

4.2. Så længe opbevarer vi data
Vi opbevarer ovennævnte oplysninger i den periode, som lovgivningen foreskriver. Vi sletter oplysningerne igen, når disse ikke længere er nødvendige for at kunne yde den service vi skal yde. Vi opbevarer oplysningerne, så længe du forsat interagerer med Leadways. Rent processuelt rydder vi én gang årligt op i vores kontaktdatabase, hvor vi sørger for at slette inaktive brugere. Vores definition på en inaktiv bruger baserer sig på om du åbner vores nyhedsbreve eller ej. Såfremt du ikke har åbnet, mindst et af de seneste 10 nyhedsbreve/e-mails vi har sendt, bliver dine brugeroplysninger slettet. Hvis du er kunde hos Leadways, opbevarer vi dine oplysninger i henhold til regnskabslovens forskrivelser.

4.3. Sådan fortryder du dit samtykke
Du kan til alle tider framelde dig information fra Leadways. Hvis du framelder dig, vil vi ikke længere sende dig e-mails eller monitorerer din adfærd på vores hjemmeside. I hver e-mail vi udsender, finder du et link, hvor du kan afmelde vores e-mails. Du kan også skrive direkte til os på leadways@info.dk med en forespørgsel om framelding.

4.4. Sådan får du udleveret data og/eller bliver slettet i vores system
Såfremt du ønsker at få udleveret den data vi opbevarer omkring dig, skal du blot kontakte os på leadways@info.dk eller til databeskyttelsesrådgiver mads@leadways.dk. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis du ønsker at blive slettet permanent fra Leadways systemer. Vi vil imødekomme dit ønske så hurtigt som muligt og senest efter 30 dage.

4.5. Sådan kontakter du os, hvis du vil vide mere
Hvis privatlivspolitikken har givet anledning til eventuelle spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os på info@leadways.dk eller til vores databeskyttelsesrådgiver og CEO Mads Jensen, mads@leadways.dk.

Har du et projekt i tankerne?

Skriv til os